Met het nieuwe Arbeidsrecht een eerlijke arbeidsmarkt?

ArbeidsrechtTwee weken geleden, op 1 juli, ging het nieuwe Arbeidsrecht in. Met de nieuwe Wet Werk & Zekerheid verandert er behoorlijk veel in het Arbeidsrecht, met de bedoeling de arbeidsmarkt ‘fatsoenlijker’ te maken: aldus Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Ontslag moet sneller, goedkoper en eerlijker geregeld worden, en de positie van flexwerkers moet worden versterkt. Lopende CAO’s kunnen in de praktijk wel afwijken van het Arbeidsrecht, maar dat kan aangepast worden in de heronderhandeling. (1)

Behaalt Asscher wel zijn doel met de Wet? Hier zijn wat opvallende veranderingen:

• Flexrecht:
In plaats van 3 maanden moet er nu 6 maanden tussen contracten zitten om de keten opnieuw te laten starten van maximaal 3 tijdelijke contracten.
• Ook nieuw: in totaal mogen de contracten niet méér dan 2 jaar in plaats van 3 jaar omvatten.
• Ontslagrecht:
Er is geen keuze meer tussen een ontslagroute via het UWV of de kantonrechter. Het hangt nu af van de situatie: de ontslaggrond en eventuele arbeidsongeschiktheid.
• Een vaststellingsovereenkomst gaat niet meer onherroepelijk in. Er is een bedenktijd voor de werknemer gekomen van 14 dagen.
• De kantonrechtersformule voor de ontslagvergoeding is vervangen door een
transitievergoeding: een derde maandsalaris per dienstjaar, en daarbij een half maandsalaris per jaar boven de 10. De max. is €75.000,- of een jaarsalaris. Outplacement kosten mogen in overleg afgetrokken worden.
• Scholing: Het opleiden van personeel is niet meer optioneel, maar verplicht. Dit gaat ook een belangrijke rol spelen bij ontslag. (2)
• Proeftijd: Als een contract voor 6 maanden of korter is kan er geen proeftijd in opgenomen worden.
• Bij een contract voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden mag er 1 maand proeftijd in opgenomen worden, en als het contract voor een periode van meer dan 2 jaar is mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn.
• Een opvolgend contract mag geen proeftijd bevatten.
• Concurrentiebeding: Er zijn scherpere eisen aan gesteld, waardoor de werkgever goed moet kunnen motiveren waarom het beding nodig is. Anders kan het nietig verklaard worden. (3)

Er zijn berichten geweest dat er vóór 1 juli bij diverse bedrijven nog snel flink wat flexwerkers ontslagen zijn, en dat met het ontslag van oudere werknemers is gewacht tot na 1 juli. Worden oudgedienden nu massaal en goedkoper op straat gezet? Asscher is er niet bang voor dat ‘zijn’ Wet nadelige gevolgen zal hebben.
In zekere zin wordt ontslaan lastiger, want er wordt strenger toegezien op de dossiervorming. De werkgever moet veel beter aantonen dat zijn werknemer al langer niet goed functioneert en hem verbetertrajecten hebben aangeboden. Een bedrijf dat tot nu toe geen goed dossier had, kon dit nog afkopen bij de kantonrechter.” (1)

Wat denk jij, zullen de veranderingen in de Wet inderdaad bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt?

De bronnen waarop mijn samenvatting en interpretatie gebaseerd is:

(1): fd.nl/economie-politiek/1109246/een-fatsoenlijke-arbeidsmarkt-is-wat-weallemaal-willen

(2): Legalloyd whitepaper wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015

(3): hetnieuwearbeidsrecht.nl